CAMPANYESSOLIDARIES.jpg


Dades d'identificació


En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), l'Associació Educativa Nou Quitxalles com a titular del domini www.fjuanitos.com posa a disposició dels usuaris la informació general que dóna compliment als requisits legals reflectits en l'article 10 de la LSS.

Titular: Associació Educativa Nou Quitxalles
NIF: G 64810351
Adreça: Carrer Joncs 10, baixos 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Contacte: contacte@fjuanitos.com
Tel. 93/263 78 09

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES és una entitat sense ànim de lucre inscrita en la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de Catalunya amb el número de registre 36.609.


Vigència de la informació


L'accés al portal d'ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l'acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D'igual manera la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l'actualitat després de l'última actualització realitzada.

No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.


Propietat intel·lectual o industrial


El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant, els continguts, codis front, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips, així com la denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de l'ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per l'ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES. Ha d'advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, a més de les possibles responsabilitats econòmiques, l'exigència de responsabilitats penals.


Responsabilitats


La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per l'ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES, sinó que s'exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

L'ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d'avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l'empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, l'ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l'ús d'ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l'ús de versions no actualitzades.ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES - Política de privacitat


Política de privacitat i de protecció de dades


En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als usuaris/es de la pàgina web que de forma expressa, lliure i voluntària faciliten les dades personals per a determinats serveis, que hauran d'omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, l’ ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES s'obliga a la confidencialitat respecte a les dades contingudes en el fitxer.

El registre de les dades personals també comportarà l'acceptació d’incorporar-les dins d'un fitxer gestionat i administrat per l'ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES. El seu ús estarà lligat als projectes, programes o serveis que desenvolupa l'entitat d'acord amb el seu objecte social, així com a la divulgació de l'objecte social.

En qualsevol cas, l'usuari/a o persona que el/la representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita a l'ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES amb adreça a C/Joncs 10, baixos 08902, en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES. Tots els drets reservats.