RESPONSABILITAT SOLIDàRIA

Responsabilitat Solidària


Les empreses, comerços i professionals alliberats que s’identifiquen amb els principis que promou la marca Responsabilitat Solidària s’interrelacionen a través d’una comunitat virtual que l’Associació Educativa Nou Quitxalles i l’Associació Reciclart-e promouen. En aquest espai, els professionals, comerciants i empresaris es visibilitzen i es donen a conéixer entre ells i és una finestra oberta a noves oportunitats.
Entenem aquest principi solidari com el valor de “posar en comú per a que la nostra força serveixi als altres i que la força dels altres en serveixi a nosaltres en forma d’oportunitat o millora”

La nostra finalitat és augmentar, en cadascuna de les empreses i comerços adherits a la Família Juanitos, el valor de la solidaritat a través d’aquests principis:

 – Promoure una societat més justa i més lliure
 – Activar, des de la honestedat i la honradesa, totes les seves activitats
 – Vetllar per l’esforç i el propòsit del mèrit en el col·lectiu
 – Potenciar el valor de la solidaritat segons el principi definit en el marc de la Família Juanitos
 – Promoure la seva pertinença i promocionar la Família Juanitos a través de la seva participació i confiança