Col·labora amb nosaltres
La Família Juanitos és la unió de l'Associació Educativa Nou Quitxalles i l'Associació Reciclart-e. Dues entitats sense ànim de lucre i amb seu social a L'Hospitalet de Llobregat, encara que la seva demarcació territorial és autonòmica, ja que contemplen accions socials a les poblacions del Baix Llobregat i la comarca de l'Anoia. La Família Juanitos té com a màxima finalitat promoure l'ajuda mútua i el desenvolupament comunitari de les famílies en risc d'exclusió social.