Equip
Direcció:


direccion.quitxalles@gmail.com

Administració i gestió:


gestion.quitxalles@gmail.com

Programa Amb Seny


ambseny.quitxalles@gmail.com

Programa Parem Taula


paremtaula.quitxalles@gmail.com

Programa Son 3 i no 4


son3ino4.quitxalles@gmail.com

Programa Centre Obert


centreobert.quitxalles@gmail.com

Campanyes solidàries


info.quitxalles@gmail.com