Escola de Pares per la Solidaritat


Escola de Pares per la Solidaritat és un espai en el que les famílies participen a través de tallers com la Castanyera, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i Cuina d’Arreu. La seva participació no només s’emmarca en la participació en el mateix dia de l’activitat sinó que va més enllà amb la creació d’una comissió de treball formada per pares implicats que s’encarreguen de desenvolupar aquestes accions i aportar el seu punt de vista.
L’estil pedagògic de les xerrades per ensenyar i aprendre es fonamenta en fer un cafè, explicar experiències, compartir informacions, desenvolupar l’empatia i provocar la resposta solidària generant espais de relacions grupals.
Les xerrades són obertes al barri per intentar donar resposta altres col·lectius per assolir l’objectiu de conscienciar i organitzar a la persona entorn al valor de la solidaritat.

Amb el suport de: Centre Cultural de Bellvitge i Gornal


Pisos Assistits de Suport als Serveis Socials Bàsics


Presentem un programa d’acolliment residencial temporal i de suport adreçat a dones en situació d’exclusió i/o vulnerabilitat que no disposen de les condicions socio-familiars i socials adequades per a romandre al seu habitatge.
En aquest programa d’acolliment residencial temporal es promou un entorn favorable que procuri el benestar de les persones ateses vinculant-se a una  xarxa de serveis i recursos que fomenten la màxima autonomia personal de las usuàries.
Les usuàries que formen part de la xarxa de “Pisos Assistits” s’inclouen dins d’un programa integral que vetlla també pel bon desenvolupament psicosocial de les usuàries. Per garantir aquest objectiu les usuàries treballen juntament amb els professionals que les acompanyen.

Servei donat d’alta al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya com a Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència amb el número S09031.


Parem Taula


El programa Parem Taula garanteix un suport alimentari de qualitat i un acompanyament socioeducatiu a 40 adolescents i joves de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat a través d’un menjador de garantia privada en un instituto del barrio.

Servei donat d’alta al Registre d’Entitats, Serves i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya com a Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics amb el número S09032.

En conveni amb: Fundació Probitas