Els nostres valors estatutaris
- Treballar l'educació en valors en el temps de lleure amb infants, joves i adults i en especial amb col·lectius nouvinguts i en situació d'exclusió social.


- Treballar per una societat més justa, plural i democràtica on els ideals de llibertat, igualtat i fraternitat siguin presents en tots els àmbits del quotidià.


- Formar persones més responsables i fer-les partícips d'un projecte de societat més justa i solidària.


- Fer créixer la necessitat de implicació en projectes associatius.


- Treballar per la cultura i tradicions catalanes, desenvolupant el coneixement de les nostres arrels i participant d'un projecte conjunt de futur.


- Educar en els valors del cristianisme i potenciar el transcendent com a referent de creixement educatiu vers la persona.


- Fomentar la responsabilitat vers la natura i el medi ambient desenvolupant programes de conscienciació e implicació.


- En queda exclòs tot ànim de lucre.


- Fomentar el treball, en especial a persones que per la seva condició social es troben en situació de risc d’exclusió social.


- Promoure la formació cultural i instrumental bàsica entre les persones que participin d’aquest projecte.


- Desenvolupar accions que fomentin la cultura catalana i la integració entre les persones nouvingudes.


- Emprendre models d’economia social i de participació col·lectiva que generin llocs de treball, amb especial atenció a aquelles formules cooperativistes i en el sector del reciclatge i la segona mà.


- Orientar i acompanyar a les sòcies i socis de l’associació en els processos de gestió de l’autoocupació i la formació en l’àmbit d’impuls empresarial.


- Vetllar per les persones promocionant els valors democràtics des de la tolerància, el respecte i la solidaritat, fonamentant el sentiment de participació en el conjunt de les institucions dels col·lectius de ciutadans i ciutadanes en situació de risc social.


- Col·laborar amb les administracions públiques i amb les institucions privades en el desenvolupament de campanyes i accions que sensibilitzin al conjunt de la societat respecte al problema de l'atur laboral i fonamentalment en relació a la figura de la dona, i en major grau de la dona que pateix risc d'exclusió social.