Els nostres objectius


Ens proposem com a objectius a curt i mig termini:
Davant de la persona...


Dignificar a les persones usuàries, professionals i voluntaris en el seu dia a dia


Davant del treball...


Recuperar l'esperit del treball com un espai de creació i servei


Davant del grup...


Potenciar l'acollida per possibilitar l'inclusió


Davant de la necessitat personal i col·lectiva...


Denuncia social i treball comunitari


Davant de l'empobriment...


Dinamització econòmica


Davant de les desigualtats...


Adequar plans de desenvolupament per a les persones i els grups


Davant de la feblesa econòmica...


Organització racional dels recursos compartits


Davant de la necessitat social...


Participació en xarxa


Davant de la discriminació negativa...


Implementació de continguts i materials transversals


Davant de la necessitat d'infraestructures...


Adquisició d'espais adients


Davant de la manca de recursos...


Pla de desenvolupament