INTERVENCIó EDUCATIVA

Centre Obert


El Centre Obert Nou Quitxalles és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels infants atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

El passat curs 2015 – 2016 va ser el novè any d’intervenció atenent als criteris reguladors de Centre Obert i va ser el curs en el que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ens va acreditar com a servei de suport als Serveis Socials Bàsics de la Generalitat.

Servei donat d’alta al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials en la secció de Serveis i Establiments d’Atenció Social Primària amb el número de registre S08982. Així mateix, l’entitat està inscrita en la secció d’Entitat Privada d’Iniciativa Social amb el número de registre E05103.  


Programa Amb Seny


El programan Amb Seny respon a les necessitats i mancances socioeducatives que presenten els adolescents i joves d’entre 12 i 16 anys que participen del programa i les famílies dels quals es troben en  situació de vulnerabilitat.

A través d’educadors i monitors que acompanyen als adolescents i joves en el seu dia a dia es treballen les habilitats socials mitjançant diferents activitats i d’altra banda, es cobreix una franja horària en la que molts d’ells es troben sols a casa. 
 


“Són 3 i no 4”. Espai d’atenció integral per a la infància i adolescència


És un espai d’atenció integral per a la infància i adolescència que desenvolupa un model preventiu d’intervenció psicopedagògica dins del marc de l’associació, dirigit a infants i adolescents d’entre 3 i 16 anys que presenten dificultats en el seu desenvolupament de l’aprenentatge i la socialització en l’àmbit escolar, familiar i/o social. Per a poder atendre, de manera integral, les diverses necessitats dels usuaris, l’associació compta amb un equip de professionals formats en l’àmbit de la psicologia i l’educació social i amb diversos models de desenvolupament per a determinar les necessitats de cada usuari.
El servei és de garantía solidaria i ofereix processos d’orientació, suport i acompanyament, tant per als usuaris, com per a famílies, centres educatius i altres recursos que treballen amb l’usuari.
L’atenció es treballa de forma interdisciplinar amb tots els membres de l’equip i poden coordinar-se amb altres professionals que intervinguin a l’usuari: metges, professors...

“SÓN 3 I NO 4” HABITATGE

Té com a finalitat ajudar i acompanyar a infants i/o joves que estan vivint (o han viscut) la situació de pèrdua de la llar per motius devinguts de la crisi econòmica.
Els infants immersos en desnonaments(jurídics) o en procés de pèrdua de l’habitatge habitual per motius econòmics, són víctimes d’una situació que els hi sobrepassa i els pot ocasionar trastorns a nivell psicològic o en el seu desenvolupament integral.
Aquest espai (Són 3 i no 4. Habitatge) té l’objectiu d’atendre, des de la solidaritat, a aquests infants i joves.

“ACTIVA EL SUPORT A LA TEVA ENTITAT O COL·LECTIU”
Si valores aquest suport, i creus que en la teva entitat o col·lectiu hi ha infants o joves que puguin necessitar acompanyament psicològic o psicopedagògic durant el procés de desnonament o posterior a ell, posa’t en contacte amb el nostre equip a través de l’e-mail: son3ino4.quitxalles@gmail.com

En conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Universitat de Barcelona i l’Hospital Sant Joan de Déu.
Amb el suport de la Fundació ProbitasReforç escolar


Els reforços escolars són una part fonamental de la intervenció educativa. El servei està dirigit a infants tant d’educació primària com d’educació secundària. Durant aquesta intervenció es detecten dificultats a nivell escolar, es reforcen els dèficits escolars de cada infant, s’ofereix una atenció personalitzada i es treballen habilitats útils a nivell escolar. Esplai


Combinem un servei d’activitats educatives que omplin el temps de lleure d’una manera creativa i alternativa, potenciant, a la mateixa vegada, el desenvolupament integral dels infants i joves.
S’emmarquen en aquest aspecte activitats com tallers educatius i activitats extraordinàries com casals, colònies, campaments, sortides, Carnestoltes, Sant Jordi, campanyes...